Priser

Priser medlemskap i AKK (pr.  21.04.2022)

Junior            3.klasse -12 år                        Kr. 245,- + 5,- fakturagebyr pr. måned

Senior             13 år og eldre                         Kr. 285,- + 5,- fakturagebyr pr. måned

Vi gir familierabatt på 10% gjeldende fra første medlem i samme husstand. Treningsavgiften inkluderer årskontingent og forsikring i Norges Kampsportforbund (NKF.)

Medlemmer forplikter seg til å tegne avtalegiro.