Oppstart Våren 2022

Oppstart for vårsemesteret blir etter 14. januar. Vi ser an situasjonen i påvente av oppdaterte retningslinjer.

Vi kommer tilbake med info om eksakt dato for oppstart.

AKK