Oppstart våren 2022 – Torsdag 20. januar.

Her er timeplan for våren.


Vi følger Bergen Kommunes retningslinjer:  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet

BARN OG UNGE UNDER 20 ÅR:  Utendørs aktiviteter kan gjennomføres som normalt. Innendørs er anbefalt gruppestørrelse omtrent 20 personer eller etter klasse eller kohort. Kan gjennomføres med kontakt om det er nødvendig. 

OVER 20 ÅR: Fra 14. januar aktivitet utendørs som normalt, med kontakt der det er nødvendig. Innendørs maks 20 personer og en meters avstand. To meters avstand ved høy intensitet. Toppidrett som normalt, med smitteverntiltak