AVLYST !! Intern Gasshuku (Treningssamling) med eksterne instruktører, og gradering. Dato 10&11 desember.

Fredag 10. og lørdag 11.desember blir det intern Gasshuku i Lonehallen. Vi får besøk av eksterne instruktører, se plakat. Det blir gradering opp til 1.Kuy, etter endt trening lørdag.

Samlingen er åpen for alle aktive og tidligere aktive medlemmer av AKK.

PÅMELDING HER