Innmeldingsskjema Arna Karateklubb

Innmelding til Arnakarateklubb

  • Betingelser

  • Treningskontrakt med Arna Karateklubb:
  • • Arna Karateklubb påberober seg retten til å justere medlemskontingent i henhold til vedtak vedtatt på årsmøte.
  • • Medlemmer forplikter seg til å følge de regler som gjelder i Arna Karateklubb.
  • • Medlemmer forplikter seg til å informere styret i klubben skriftlig eller per epost ved utmeldelse av klubben. 1 måneds oppsigelsesfrist.
  • • Arna Karateklubb fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer utover den som dekkes av forsikringsavtalen som inngår i medlemskontingenten, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
  • • Misbruk av Karate fører til utvisning fra klubben.
  • • Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra Arna Karateklubb inntil kravet er betalt.
  • • Før eller tli første gradering må utøver levere ett passbilde (m.navn bakpå) til Arna Karateklubb.
  • • Drakt bestilles etter levert kontrakt – pass på at riktig høyde er oppgitt. Leveringstid drakt: 3-4 uker.