Årsmøte 23.mars kl.1900

 

Innkalling til Årsmøte 

Fullstendig Innkalling

Torsdag 23.03.2023 klokken 19:00

Sted: Dojo – Espelandshallen

Alle medlemmer er velkomne til å delta på årsmøtet.
Saker til behandling i årsmøtet skal være styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste vil bli sendt ut minst 1 uke i forkant av møtet 

NB!Kort frist for innmelding av saker. Fristen er i dag 09.03.23, men styret vil ta imot saker litt etter fristen. Saker sendes til styret@arnakarateklubb.no